TRUNG HỌC NNG LM SC CẦN THƠ
  Người Thầy
 
Lên mạng ngày 7/3/2012

Lời Tòa soạn: Trong khi chờ đợi người đứng ra gánh vác trang nhà, chúng tôi đăng những bài cần thiết trong thời gian chuyển tiếp
Trần Đăng Hồng & Kim Thu

 Người Thầy- nhà khoa học của chúng ta-
 

Năm 1966 tôi vào học trường Nông Lâm Súc Cần Thơ,hình ảnh đầu tiên gây ấn tượng mạnh với tôi là một kỹ sư nông học trẻ,mỗi buổi sáng sớm lúc 5 giờ là trên mảnh ruộng nhỏ nằm bên trái trường, sát giao lộ giửa dường liên tỉnh Long Xuyên-Cần Thơ với lộ 20, xuất hiện một người mang dôi giày ống cao gần dến gối lội xuống ruộng quan sát tỷ mỷ, ghi chép cẩn thận. Đó là Thầy tôi người trai nhỏ tuổi nhưng mộng ước lớn lao, kỹ sư Trần Đăng Hồng nhà giáo, nhà khoa học với bao mộng ước cho con người cho dất nước.
 Chính hình ảnh dó dã gắn bó cuộc dời tôi với ngành Nông Lâm Súc,mặc đù thi và dậu vào trường, nhưng lúc dó tôi vẫn không chắc mình có theo học hay không, vì di thi do thằng bạn cùng lớp phổ thông rủ rê chớ không phải đo ưa thích, sau dó tôi cũng chọn ngành sư phạm theo Thầy.
 Từ dó dến nay dã gần 45 năm tôi vẫn cho quyết dịnh khi dó của mình là đúng đắn, khi dạy học hay hội họp về đề tài lúa gạo tôi rất tự hào và khoe khoan là học trò cùa Thầy,tôi còn nhớ rõ khỏang năm 1986 Việt Nam xuất khẩu dược gạo, trong buổi lễ mừng công, tôi luôn miệng nhắc nhở mọi người về giống lúa thần nông 8 và thầy tôi kỹ sư Trần Đăng Hồng dã có công khai sáng.
 Một thời gian đài khi Thầy di đu học và giảng đạy ở Anh Quốc tôi không nhận dược tin tức cùa Thầy, mãi dến năm 2010 khi về thăm lại dất nước Thầy có ghé Long Xuyên, tôi mới có dịp gặp lại thần tượng của mình, và dược biết Thầy có mở trang nhà Nông Lâm Súc Cần Thơ dể kết nối vòngtay lớn Khi mở trang nhà tôi biết dược nhiều tin tức về bạn bè Thầy Cô, tôi có ý dịnh ghi tên mình cho bạn bè biết, nên cố gắng viết bài, làm thơ công việc mà trước dây tôi chưa từng làm, vì thế khi dọc lại mấy bài nầy tôi thấy thẹn thùng mắc cở dỏ mặt luôn, theo như bạn bè cho biết mấy bài sau nầy xem dở dở, nếu thật sự có dở dở thì cũng nhờ cảm xúc từ tình
yêu của Thầy Cô và bè bạn nên tôi có viết
                 Cho tôi chẳng đám làm thơ
                 Để thơ xúc cảm, tự thơ dâng trào
 Đến ngày 19-02-2012 trang nhà thôi họat dộng, tôi bị hụt hẳng nhưng bằng lòng, vì Thầy tôi dã dóng góp quá nhiều rồi, lúc nầy nên để Thầy ngơi nghĩ, vui thú diền viên, với Cô với con trai, con gái và cháu ngọai, nhưng chỉ đám xin một diều là trong khi chờ một hay nhiều cựu học viên của trường mở trang nhà tiếp nối Thầy cho tụi em dược thông tin thật cần thiết với nhau trên trang nhà khi trước.
 Viết dến dây, thơ lại xúc cảm đâng trào, nên xin ghi lại dể gởi dến bạn bè Thầy Cô.
                 Thầy tôi lúc tuổi chưa cao
                 Đã ôm hòai bão, lớn lao vô cùng
                 Đời Thầy gắn với ruộng dồng
                 Mong sao dất nước, thóat vòng khổ dau
                 Nông đân thóat cảnh lao dao
                 Nâng cao năng suất, sang giàu ấm no
                 Đến nay thất thập còn lo
                 Nối vòng tay lớn, dể cho mọi người
                 Có nơi gởi gấm tâm tình
                 Trường xưa trò củ, kết tình dồng môn
      
                   Long xuyên, ngày 7-03-2012
                          Dương văn Phương
 
  Số lượt bạn đọc kể từ 01/9/2009 788535 visitors (2084849 hits) on this page!  
 
This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free