TRUNG HỌC NNG LM SC CẦN THƠ
  THONG BAO
 
Lên mạng ngày 3/8/2011
 
 
THÔNG BÁO
THÔNG BÁO
 
TRANG MẠNG NLS CANTHO VẪN TIẾP TỤC
Chúng tôi vui mừng thông báo là Trang Nhà THNLS Cần Thơ hoạt động trở lại từ ngày 14/3/2012 dưới Ban Điều Hành mới. Mời đọc Quyễn 3. Mong quý cọng sự viên và đọc giả tiếp tục đóng góp bài viết và xin gởi về địa chỉ của Ban Điều Hành: thnlscantho.3@gmail.com
Thành thật cám ơn
Trần-Đăng Hồng & Kim Thu


Thông báo ngày Họp Mặt lớp MS 64-69
Nam nay Lop MS 64-69 se hop mat lan thu 2 tai Can Tho,than moi cac ban dong mon ve du dong du
-Dia diem : Nha Anh Chau Vinh Khuong (doi dien Truong THNLSCT)
-Thoi gian 10 sang ngay 28-1-2012 ( mung 6 Tet AL)
De tien cho Ban To Chuc de nghi cac ban hoi bao cho chung toi theo cac dien thoai sau:(truoc ngay Hop)
Chau Vinh Khuong 0913973989
Pham Luc Hoa 0939000431
Tran Thi Bach Mai 0838457929
Than moi

 
XIN TƯ LIỆU VỀ TRƯỜNG NLS CẦN THƠ

Kinh Thay
Huong ung loi keu goi cua Ban Giam Hieu Truong Cao Dang Kinh Te Ky Thuat Can Tho Ban Lien Lac NLSCT kinh de nghi Quy Thay Co va cac dong mon NLSCT gop them tu lieu de Truong CDKTKTCT to chuc 55 nam ngay Thanh Lap Truong (25-9-2012) Yeu cau cua Truong la :
-*Ten ho cac doi Hieu Truong tu nam 1957 den nam 1975,hinh (chan dung )cua Hieu Truong
-*Nghi dinh thanh lap Truong TH NLSCT,so,ngay ,nam.....
-*Hinh anh hien vat tu lieu ve truong NLS truoc 1975
-*Tai lieu cac loai v.v....
Muc dich cua truong la thanh lap Phong Truyen Thong .Hien da hinh thanh mat bang ,trang tri xong voi dien tich kha rong trong khuon vien cua Truong CDKTKTCT
De bat dau toi Pham Luc Hoa ,sau khi tim va hoi cac huynh truong,cac Thay co, toi duoc biet nhu sau:
*Nam 1957 Truong co ten goi la Truong Canh Nong Thuc Hanh duoc doi tu Kinh Xang Xa No ve CanTho va Hieu Truong luc bay gio la Thay NGUYEN VIET TRUC,Truong luc bay gio truc thuoc Nha Canh Nong Bo Canh Nong
*Nam1959 -1963 Thay PHAN LUONG BAU lam Hieu Truong van ten goi la Truong Canh Nong Thuc Hanh
*Nam 1963 do Nghi Dinh so ....? Truong doi ten thanh Truong Trung Hoc Nong Lam Suc Can Tho khoang giua De Nhat Luc Ca Nguyet thi Thay TRAN HIEP NAM thay Thay Bau lam Hieu Truong.Luc nay Truong truc thuoc Nha Hoc Vu Nong Lam Suc, Bo Canh Nong>Luc nay Truong tuyen sinh chi co 2 lop la De Ngu va De Tu(nien khoa 1963-1964) Den nien khoa 1964-1965 thi bat dau tuyen 2 lop De Ngu va 2 lop De Tam khong tuyen De Tu . *Thay Tran Hiep Nam lam Hieu Truong den nam 1966.
* Nam 1967 Thay NGUYEN HOANG SON lam Hieu Truong den nam 1969
*1969 den 1975 Thay DO BINH XEN lam Hieu Truong
Tren day la nhung tim hieu cua ca nhan toi kinh mong quy Thay Co va cac ban gop y de tu lieu nay tot hon, rat cam on.

PHAM LUC HOA
 

Thư Mời Họp Mặt NLS Bảo Lộc tại Sài Gòn 2012
 
Trân Trọng Kính Mời Thầy Cô, Anh Chị và Các Bạn Cưu Học Sinh Trung Học Nông Lâm Súc Bảo Lộc đến tham dự buổi Họp Mặt Truyền Thống Tổ chức tại Hội Trường Viện Nghiên Cứu Khoa Học Nông Nghiệp, lúc 9 giờ sáng 1 tháng 1 năm 2012 tai điạ chỉ:
 
Viện Nghiên Cứu Khoa Học Nông Nghiệp
Số 121 Đường Nguyễn Bĩnh Khiêm,
Quận 1,  Thành Phố Hồ Chí Minh.
 
Rất mong sự hiện diện đông đủ của Quý Thầy Cô, anh Chị Và Các Bạn
 
Xin liên lạc ban tổ chức:
Phạm Đình Long, Đt: 0903817700
Huỳnh Bá Thái, Đt: 0905490947
Ngô Anh Thuấn, Đt: 0903725849
Bùi Thị Lợi, Đt: 0906965662

 
 
HỌP MẶT NLS CẦN THƠ LẦN 17 NGÀY 01/01/2012
 
THÔNG BÁO
 
BAN LIÊN LẠC CỰU HỌC VIÊN NÔNG LÂM SÚC-NÔNG NGHIỆP CẦN THƠ
THÔNG BÁO
          Buổi họp mặt thường niên của Cựu học viên Nông Lâm Súc – Nông Nghiệp Cần Thơ lần thứ XVII được tổ chức tại Trường Cao Đẳng Kinh Tế Kỹ Thuật Cần Thơ (Trường Trung Học Nông Lâm Súc Cần Thơ, Trường Trung Học Nông Nghiệp trước đây), số 09, Đường Cách Mạng Tháng 8, P. An Hoà, Q. Ninh Kiều, TP Cần Thơ, khai mạc vào lúc 09giờ00 sáng (đón tiếp đại biểu từ 7giờ30 sáng), ngày chủ nhật 01-01-2012.
          Thân mời tất cả cựu học viên Nông Lâm Súc – Nông Nghiệp Cần thơ về họp mặt thường niên đúng thời gian và địa điểm nêu trên, đồng thời đề nghị các bạn nhận được thông báo nầy tiếp tục thông báo cho các bạn đồng môn mà mình liên hệ được.
          Thông báo nầy thay thư mời.
Cần thơ, ngày 15 tháng 12 năm 2011
TM. BAN LIÊN LẠC CỰU HỌC VIÊN NLS-NN CẦN THƠ
TRƯỞNG BAN
 
 
 
TRẦN TRIỀU QUANG
 
 
BAN LIÊN LẠC CỰU HỌC VIÊN NLS-NN CẦN THƠ TỪ 01-01-2011
Trưởng Ban : Trần Triều Quang ĐTDĐ : 0913.136013.
 Phó Ban       :
Trần Thanh Liêm  ĐTDĐ : 0909.051779.
Nguyễn Bá Phú  ĐTDĐ : 0913.759559, ĐT nhà : 0710.3833300.
Ngô Thanh Bình  ĐT nhà : 0710.3763252.
 Cố vấn Ban Liên lạc :
Nguyễn Văn Mừng
 ĐTDĐ: 0913.185188
Phạm Văn Sem  ĐTDĐ: 0913.973611
Võ Thành Nghi ĐTDĐ: 0913.987867
Thư ký         : Phạm Lục Hòa ĐTDĐ : 0939.000431.
 Uỷ Viên tài chánh: Dương Thị Vinh  07103.821003
 Ủy viên       :
Nguyễn Bá Việt ĐTDĐ : 0913.748151, 
ĐT nhà : 0710.3847657.
Đỗ Văn Lượng ĐT nhà : 0710.3895555
Thái Thị Tam Thanh  ĐTDĐ : 0913649857, ĐT nhà : 0710.3834347.
Trần Văn Phong ĐTDĐ : 0939.016162.
 Nguyễn Thái Hùng ĐTDĐ : 0913.973117, ĐT nhà : 0710.3823097.
Lê Hoàng Long  DTDĐ : 0904.468174.
Võ Tấn Lực  ĐTDĐ : 0989.773505.
Trần Thanh Hoàng ĐTDĐ : 0918.830689.
 Đỗ Trí  ĐTD Đ : 0932.144075
Hồ Văn Trứ  ĐTDĐ : 0913.114202.
Trần Phát Đạt  ĐTDĐ : 0909.151836
Trần Quang Hải ĐTDĐ : 0904454597
 
 
THƯ MỜI
*************
BAN LIÊN LẠC CỰU HỌC VIÊN NÔNG LÂM SÚC-NÔNG NGHIỆP CẦN THƠ
 
Kính mời : Quý Thầy Cô
 
                   Đến dự buổi họp mặt thường niên của Cựu học viên Nông Lâm Súc – Nông Nghiệp Cần Thơ lần thứ XVII được tổ chức tại Trường Cao Đẳng Kinh Tế Kỹ thuật Cần Thơ (Trường Trung Học Nông Lâm Súc Cần Thơ, Trường Trung Học Nông Nghiệp trước đây), số 09, Đường Cách Mạng Tháng 8, P. An Hoà, Q. Ninh Kiều, TP Cần Thơ, khai mạc vào lúc 09giờ00 sáng (đĩn tiếp đại biểu từ 7giờ30), ngày chủ nhật 01-01-2012.
                   Sự có mặt của quí thầy cô là niềm vinh hạnh cho tất cả cựu học viên Nông Lâm Súc – Nông Nghiệp Cần Thơ về họp mặt.
                  
                    Trân trọng kính chào,
 
Cần Thơ, ngày 05 tháng 12 năm2011
TM. BAN LIÊN LẠC CỰU HỌC VIÊN NLS-NN CẦN THƠ
TRƯỞNG BAN
 
 
TRẦN TRIỀU QUANG
                            
 
 
THƯ NGỎ
*************
BAN LIÊN LẠC CỰU HỌC VIÊN NÔNG LÂM SÚC-NÔNG NGHIỆP CẦN THƠ
                              Kính gởi : Anh, chị Cựu học viên NLS-NN Cần Thơ
                            
                             Kính thưa các anh chị,
                   Cựu học viên Nông Lâm Súc-Nông Nghiệp Cần Thơ đã trải qua 16 lần họp mặt. Ban Liên Lạc thật sự xúc động khi sự kết nối ngày càng đông giữa các học viên với nhau và chúng ta đã chọn ngày 01/01 hàng năm làm ngày họp mặt thường niên tại trường cũ.
                   Những lần họp mặt gần đây đã gặp khó khăn vì kinh phí đóng góp hạn hẹp. Để tạo điều kiện tổ chức thực hiện các cuộc họp mặt thường niên của cựu học viên Nông Lâm Súc–Nông Nghiệp Cần Thơ và có kinh phí hoạt động thường xuyên trong năm trong việc giúp đở các cựu học viên trong lúc khó khăn, việc tang chế, đóng góp quỹ khuyến học của trường, xây dựng quỹ học bổng cho các học sinh nghèo, hiếu học, hoàn cảnh khó khăn, Ban Liên lạc Cựu Học viên NLS-NN Cần Thơ đề nghị các bạn đồng môn cùng vận động và đóng góp để tạo một quỹ như sau :
1.     Tên quỹ : Quỹ hổ trợ của cựu học viên Nông Lâm Súc – Nông Nghiệp Cần Thơ.
2.     Mục đích sử dụng :
·        Hổ trợ cho các bạn đồng môn và gia đình khi gặp tai nạn, khó khăn.
·        Lễ viếng tang chế cá nhân và gia đình.
·        Góp phần vào quỹ khuyến học hàng năm của trường (quỹ học bổng)
·        Hổ trợ kinh phí cho việc tổ chức họp mặt hàng năm.
3.     Quản lý quỹ : Ban Liên Lạc cử chị Dương Thị Vinh làm thủ quỹ của quỹ nầy. có trách nhiệm mở tài khoản tiền gửi, quản lý và chi theo sự thống nhất của Ban Liên Lạc.
4.     Thu chi :
·        Các khoản thu : do cựu học viên đóng góp và các khoản vận động được bên ngoài.
·        Các khoản chi : theo mục đích sử dụng nêu trên.         
5.     Các khoản hỗ trợ hoặc vận động được, đề nghị các bạn gửi về trước ngày 25/12/2011 để tổng hợp và có kế hoạch sử dụng :
·        Tiền mặt VNĐ : gởi về địa chỉ : Dương Thị Vinh, 100, Đề Thám, P. An Cư, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ. ĐT : 07103.821003 – ĐTDĐ : 0918.025902
·        Chuyển khoản VNĐ : tài khoản 0111000371068 Vietcombank.
·        Chuyển khoản USD : tài khoản 0111370130397 Vietcombank.
    Việc vận động quỹ nầy vẫn tiếp tục trong thời gian tới.
Việc vận động tạo quỹ được thông báo rộng rãi, tài chánh công khai, rất mong các bạn đồng môn ủng hộ nhiệt tình cho việc kêu gọi hổ trợ nầy.
        Xin chân thành cảm ơn lòng hảo tâm của các anh chị.
        Kính chào trân trọng và kính chúc nhiều sức khoẻ.
 
Cần Thơ, ngày 05 tháng 12 năm 2011
TM. BAN LIÊN LẠC CỰU HỌC VIÊN NLS-NN CẨN THƠ
TRƯỞNG BAN
 
 
 
TRẦN TRIỀU QUANG
 
THƯ MỜi DỰ LỄ VU QUY ÁÍ NỮ ANH NGÔ TẤN BÌNH
 
Thân mời các bạn tham dự lễ vu quy của con gái mình vào ngày 11/9/2011.
Thân ái
Ngô Tấn Bình


 
THÔNG BÁO HỌP MẶT NLS AN GIANG
Thư mời hợp mặt  Trường NÔNG-LÂM-SÚC -/An-Giang Lần thứ XIII-2011
                               -.-.-.-.-.-.--;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-.-.-.-.-.-.-.
 Theo thông lệ hàng năm ,ngày 2-tháng 9 trường Nông lâm súc An-Giang có tổ chức hợp mặt Thầy,Cô cùng các bạn đồng môn,để ôn lại những kỹ niệm thân thương,trường xưa,bạn củ.
 Buổi hơp mặt vào ngày thứ Hai ngày 02 tháng 9 năm 2011
vào lúc 9 giờ sáng.
 Địa điểm đăng cai : Nhà Anh 7 RĂNG - k1 70 ,. ấp Thới An A, F.Mỹ Thạnh, Tp.Long Xuyên ( dưới Vàm cống 500 m ngang Trường Trần Phú có lộ đá đi thẳng vào ngọn Rạch Cái Sắn khoảng 2 km hỏi nhà 7 Răng chuyên viên trồng Nếp.)     Điện thoại số:   01665.460.219     
 Thay mặt Ban liên lạc,trân trọng:
Kính mời quí Thầy,Cô và các Bạn đồng môn đến tham dự đông đủ,để buổi hợp mặt thêm phần thân mật.

                Long-Xuyên ,Ngảy 2-tháng 8 năm 2011.
                                         
  Thay mặt Ban Liên Lạc.
    Phạm-văn-Nùng  k2,   đ.t. liên lạc;
1/ Phạm-văn-Nùng 013973014
2/Trần-thị-bạch-Mai (Bảo Mai)  0913732541 --bàn 0763831284
3/Nguyễn hoàng Phi 0913175.939
4/Lê-lam- Điền  0919390395
5/Huỳnh văn Chờ  0918357264
Hướng dẫn sinh hoạt;
1/ Thầy  Võ -thanh-Nghi   0913987.867
2/Thầy  Nguyễn trung Quân 0962787.275THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ HỌP MẶT LIÊN LỚP CÔng THÔn THNLS CẦN THƠ LẦN III (lên mạng ngày 24/7/2011)

Kính Thầy và các bạn,
 Do địa diểm họp mặt theo dự định cũ (Nhà Hàng Hoa Sứ) không đủ điều kiện tốt nhất cho họp mặt đông người, anh Nguyễn Văn Bé đã quyết định dời địa điểm họp mặt Công Thôn Lần 3 tới:
-Địa điểm: Nhà Hàng Thủy Tạ - Công Viên Miền Tây (phi trường 31 cũ), 45 đừơng Cách Mạng Tháng Tám (gần trường Nông Lâm Súc Cần Thơ cũ) - Cần Thơ.
-Thời gian: (y cũ) 10g ngày chủ nhật 07 tháng 08 năm 2011.

(Trần Công Bình gởi thông báo)

THƯ MỜI HỌP MẶT
LIÊN LỚP CÔNG THÔN THNLS CẦN THƠ LẦN III
 
   Theo quyết định của các bạn về dự hợp mặt liên lớp Công Thôn lần II ngày 05/09/2010, trân trọng kính mời quí Thầy Cô-Quí Thân Hữu-các bạn cựu học viên ban Công Thôn trường Trung Học Nông Lâm Súc Cần Thơ từ niên khóa 1965-1975 về dự hợp mặt lần III cựu học viên liên lớp Công Thôn trường TH Nông Lâm Súc Cần Thơ:
-Thời gian: 10 giờ ngày chủ nhật 07 tháng 08 năm 2011
-Địa điểm : Nhà số 10 nhà hàng Hoa Sứ(Bờ Sông) khu Cái Khế TP Cần Thơ
-Đón tiếp khách dự từ 9g ngày 07/08/2011.
 Xin liên hệ với các bạn :
+Tại Cần Thơ:
 -Nguyễn Văn Bé (khóa 2/1966):đt 01682.144889,email Nambe59@yahoo.com.vn
 -Nguyễn Văn Năng (khóa 1/1965): đt 0902.470314
 -Trần Kim Hạnh (khóa 3/1967):0956.310838,email dinhthithuytien2109@yahoo.com
 -Nguyễn Hồng Đơn (khóa 5/1970):đt 07103. 862412
+Tại An Giang:
 -Dương Văn Phương (khóa 2/1966):đt 09090.20550,email duongvanphuong@yahoo.com
 -Trần công Bình (khóa 3/1967):đt 0916.904789,email trancongbinh1312@yahoo.com.vn
+Tại TP Hồ Chí Minh:
 -Nguyễn Văn Phước (khóa 1/1965) :đt 0913.775689,email phuocngv@gmail.com
 -Trần Thanh Long (khóa 3/1067):đt 0903.945725,email longtranlct@yahoo.com.vn
 -Ngô Hiếu Tâm (khóa 3/1967):đt 0918.121539,email hieutamk7@yahoo.com.vn
 

 
ĐẠI HỘI NÔNG NGHIỆP HẢI NGOẠI
Hội Nông Nghiệp Việt Nam Hải Ngoại sẽ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM HẢI NGOẠI 2011 tại Little Sài Gòn (Nam California) vào các ngày 7, 8 và 9 tháng 10 năm 2011 (Thứ Sáu, Bảy và Chủ nhật).
Lịch trình Đại Hội sẽ được như sau :
Ngày 1, Thứ Sáu 7/10/2011 : ngày Tiền Đại Hội :
        Tiếp đón các các anh chị về tham dự Đại Hội :
         Buổi chiều : từ 4:00 PM đến 10:00 PM, họp mặt tại nhà anh Nguyễn Văn Thông, địa chỉ :
          9813 Ellis Ave,
          Fountain Valley, CA 92708
           Tel : (714) 968 – 2947 (H)
           (714) 475 – 4746 (Cell)
         Đây là dịp để chúng ta hội ngộ, hàn huyên, nhắc nhở lại những kỷ niệm, trường xưa, bạn cũ. Chúng ta sẽ có một buổi tiệc tối, văn nghệ; mọi người đều có thể là diễn giả, thính giả, ca nghệ sĩ …
Ngày 2, Thứ Bẩy 8/10/11 : ngày Đại Hội chính thức : sẽ được tổ chức tại Nhà Hàng Seafood Palace, địa chỉ :
                                       6731 Wesminster Blvd. # 122
                                       Westminster, CA 92683
                                       Tel : (714) 379 – 2338
                                                (714) 379 – 3009
với lịch trình như sau :
-          9 : 00 AM – 10 : 00 AM : ghi danh, đóng lệ phí (trường hợp chưa gửi chi
         phiếu về trước).
-          10 – 00 AM – 12 : 00 PM Hội Thảo sẽ gồm :
a)      Bầu Tân Ban Chấp Hành Hội.
b)      Bàn thảo về những sinh hoạt và đường hướng của Hội.
         Trong thời gian Hội Thảo này, thân hữu và thân thân hội viên có 2 tiếng đồng hồ để đi thăm viếng, mua sắm …
-          12 : 00 PM – 12 : 30 PM sắp xếp tiệc Hội Ngộ.
                               -    12 : 30 PM – 4 : 00 PM, Tiệc Liên Hoan Hội Ngộ với phần Văn Nghệ Cây Nhà Lá Vườn, vốn rất phong phú, muôn hình, muôn vẻ, đa dạng, đa tài của Đại Gia Đình Nông Nghiệp.
                               Sau  4 : 00 PM, thời gian tự do để có thể dành thăm viếng thân hữu, họp nhóm, họp khóa.
Ngày 3, Chủ Nhật 9/10/11 : du lịch.
Du lịch Grand Canyon, Hoover Dam, Las Vegas :
Đi sáng Chủ Nhật 9/10/2011, về chiều Thứ Ba 11/10/2011.
Chi phí $125 USD một người, bao gồm xe bus và 2 đêm Khách Sạn. Ăn uống tự túc.
         Để có thể giữ chỗ cùng chung với bạn bè trên cùng xe bus, quý anh chị cần ghi danh du lịch và đóng tiền trước cùng lúc với chi phiếu gửi về tham dự Đại Hội.
        
Các anh chị không tham dự du lịch có thể :
                             - Thăm thân nhân, bạn hữu.
                             - Thăm vùng Little Sàigòn, Thương Xá Phúc Lộc Thọ, Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ …
                             - Cùng nhau đến ăn trưa all you can eat tại Nhà Hàng Asia Super Buffet
                                       từ 11 : 00 AM, địa chỉ :
                                       12125 Brookhurst St
                                       Garden Grove, CA 92840
                                       Tel : (714) 638 – 8881

Sau đây là một số chi tiết về tham dự Đại Hội :
 
                             1) Chí phí cho Tiệc Mừng Liên Hoan Đại Hội là  $40 một người.
                             2) Chi phí du lịch Las Vegas là $125 một người .   
         Để việc sắp xếp được chu đáo, xin quý anh chị gửi chi phiếu tham dự Đại Hội $40 một người và nếu có đi du lịch thì thêm $125 một người.
         Chi phiếu xin đề Hội Nông Nghiệp Việt Nam, phần ghi chú xin đề Đại Hội, Du lich.
                             3) Bữa ăn trưa ngày Chủ Nhật 9 tháng 10 năm 2011 tại Nhà Hàng Asia Super Buffet khoảng $15 một người, quý anh chị sẽ trả tại nhà hàng khi tham dự.
                             4) Đón tiếp :
         Ban Tổ Chức Đại Hội sẽ cố gắng sắp xếp để đưa đón quý anh chị từ Phi Trưòng hay bến xe khi được quý anh chị thông báo.
                             5) Nơi ở :  
         Ngoài tư gia của thân nhân, bằng hữu, Ban Tổ Chức tạm thời thấy có 2 Khách Sạn tương đối thuận tiện :
                             a) Ramada Limited : $50 một đêm (cộng thuế), có 2 giường, có thể ở được đến 4 người, địa chỉ :     800 S. Beach Blvd
                             Anaheim, CA 92804
                            
b)      Days Inn & Suites : $60 một đêm (cộng thuế).
dịa chỉ                  12792 Palm St
                             Garden Grove, CA 92840
                      
         Mọi chi tiết khác, xin quý anh chị liên lạc bằng email, hoặc điện thoại đến các anh chị trong Ban Tổ Chức.
                           Thành phần Ban Tổ Chức :
                             Anh Nguyễn Văn Hoàng
                             Anh Trầm Hữu Tình
                             Anh Dương Thụy Lân,
                             Chị Trần Thị Được
                             Chị Dương Thị Hà
                             Anh Đặng Phước Tưởng
                             Chị Trần Thị Hằng
                             Anh Hoàng Mai Chào
                             Anh Nguyễn Song Thuận
                             Anh Nguyễn Xuân Hân
                             Anh Nguyễn Minh
                             Anh Nguyễn Xuân Đào
                             Nguyễn Văn Thông
                             Anh Trần Văn Giang
         Điều hợp :  Anh Trầm Hữu Tình
         Đưa đón :   Anh Trầm Hữu Tình, Hoàng Mai Chào
         Văn nghệ :   Anh Dương Thụy Lân, Nguyễn Văn Thông
         Ẩm thực :     Chị Trần Thị Hằng
 Trên đây chỉ là thành phần Ban Tổ Chức Sơ Khởi, Ban Tổ Chức sẽ được bổ tức trong những ngày sắp tới.
                 Trân trọng cám ơn và kính chào quý anh chi.MỜI HỌP MẶT LỚP MS 66-69
Kinh Thay co,
Kinh nho Thay chuyen tin nhan giup bon em:
Lop Muc Suc 64-69 NLSCT (Chau Vinh Khuong,Tran Thi Bach Mai,Phan Kim Long.Van Dai Tam,Pham Luc Hoa,Ngo Ngoc Anh,Nguyen Hong Mang.Le Van Nhut, Nguyen Thanh Luong v..v ... co to chuc hop lop MUNG XUAN Tan Mao lan thu nhat tai nha Anh Nguyen Hong Mang  ( cau Hoa Khanh Thi xa Cai Be Tinh Tien Giang).
Han hanh kinh moi cac ban ghi danh tham du dong vui.Buoi hop mat se to chuc vao ngay Mong 4 Tet Nguyen Dan nam Tan Mao luc 9 gio sang.
Xin vui long lien he voi cac so dt 08 38457929(B Mai)08 37170131(Nhut)0986144853(Mang)0939000431(Luc Hoa)Duoc tin nay cac ban hay thong bao them cho lop bon minh.
Han hanh kinh moi
PHAM LUC HOA  NGUYEN HONG MANG


PHÒNG MẠCH TỪ THIỆN MIỄN PHÍ (8/1)

Hiện đang có một phòng khám từ thiện tại địa chỉ:
254 Dương Bá Trạc, Quận 8, Sài Gòn. 
Sẽ khám và điều trị bệnh miễn phí cho người nghèo. Ai biết những gia đình nào có hoàn cảnh khó khăn, không có tiền chữa bệnh hãy giúp họ đến với phòng khám tại địa chỉ trên để khám trực tiếp , hoặc liên hệ với Ms Loan: 0902.342.966 để hẹn khám.
Lan Phương (California) cung cấp thông tin trên (8/1/2011)

 


Thư ngỏ liên quan đến Buổi Họp Mặt Liên Trường NLS
 
Little Sài Gòn, 01 tháng 12 năm 2010
 
Kính thưa Quý Thầy Cô
Quý anh chị đại diện các trường Nông Lâm Súc thân mến,
 
 
Theo sự phát triển và trải dài qua nhiều thập niên, dù xuất thân từ các trường có tên và đổi tên ở nhiều địa phương khác nhau, như trường Quốc Gia Nông Lâm Mục Blao, Trường Trung học Nông Lâm Súc Bảo Lộc, Huế, Cần Thơ, Bình Dương, Tây Ninh, Ninh Thuận, Phan Thiết, Sa Đéc v…v,  Trường Cao Đẳng Nông Lâm Súc SàiGòn, Cần Thơ, Học Viện Quốc Gia Nông Nghiệp, Viện Đại Học Nông Nghiệp Thủ Đức... nhưng hệ thống giáo dục chuyên ngành Nông Lâm Súc ở Miền Nam đã gắn liền chúng ta trong thân tình, sự gắn bó và liên hệ nhất định.
 
Với ước mong tìm về với nhau trong thân tình thầy trò, bạn bè xưa, sau khi tham khảo với một số anh chị cựu học viên của những ngôi trường trên và được sự tán đồng cùng sự khuyến khích, chúng tôi được đề cử và đã nhận trách nhiệm đứng ra tổ chức một Buổi Họp Mặt Liên Trường Nông Lâm Súc lần đầu tiên nhân vào dịp tất niên đón mừng Tết năm Tân Mão - Thứ Bảy 29-01-2011.
 
Ngày ấn định tương đốikhá cấp bách, để ban tổ chức có đủ thời gian chuẩn bị cũng như Quý Thầy Cô và các anh chị có thời gian thu xếp cùng về tham dự, chúng tôi xin được mạn phép phổ biến lá thư ngỏ này trên trang nhà và gởi qua e-mail. Rất mong đón nhận được sự hồi đáp và góp ý kiến càng sớm càng tốt.
 
Cuối thư, chúng tôi mong rằng Buổi Họp Mặt Liên Trường Nông Lâm Súc lần đầu tiên này sẽ thực hiện được; sự thành công hoàn toàn do sự góp ý và hưởng ứng của tất cả. Nếu được, có thể hàng năm chúng ta thay phiên nhau tổ chức và ở các nơi khác nhau.
 
 
Trân trọng,
 
Ngô hữu Thành, Hội Trưởng
TM Ban Điều Hành, Hội Cựu Học Sinh Trường Trung Học Nông Lâm Súc, Bảo-Lộc


THƯ MỜI THAM DỰ
Buổi Tiệc Họp Mặt Liên Trường NLS
-------oOo------
California, ngày 01 tháng 12 năm 2010

Kính gởi Quý Thầy Cô, anh chị cựu học viên, sinh viên các Trường NLS và quý thân hữu,
Được sự tín nhiệm đề cử của quý anh chị đại diện các trường NLS tại hải ngoại, chúng  tôi thân mời Quý Thầy Cô,  Quý anh chị cùng thân hữu vui lòng dành chút thì giờ quý báu đến tham dự Buổi Tiệc Họp Mặt Liên Trường NLS được định vào 6 giờ chiều ngày Thứ Bảy 29-01-2011 tại:
China Feast Restaurant,
12100 Beach Street,
Stanton, CA 90680
     (714) 898-8933      
Chi phí nhà hàng $30/mỗi người
Để Ban Tổ Chức chuẩn bị phần đặt nhà hàng, xin quý vị vui lòng liên lạc với những anh chị trong Ban Tổ Chức (danh sách đính kèm cuối thư) hay gởi chi phiếu về:
 Mrs. Phạm Kim Nguyên 6413 E. Spring St. Long Beach, CA 90808, USA (trước ngày 15-1-2011)
Chương trình họp mặt gồm:
- 6:00         : Gặp gỡ, hàn huyên
- 7:00         : Khai mạc
                     Chào mừng & giới thiệu quan khách
                     Chúc Tết
                     Phát biểu ý-kiến
- 8:00         : Dạ Tiệc và văn nghệ (do ban văn nghệ Liên Trường NLS và thân hữu thực hiện)
- 9:30         : Dạ vũ      
- 11:30       : Bế mạc. (Chương-trình có thể du di đôi chút)
Đồng kính mời,
Đại diện Ban Tổ Chức và Liên Lạc:
 
 
NLS Bảo Lộc
Ngô Hữu Thành
714-552-3509 
NLS Huế
Phạm Văn Thông
714-757-6997
NLS Cần Thơ
Phạm Hữu Hạnh
714-548-8619
NLS Bình Dương
Phạm Văn Nghĩa
714- 422-8269
NLS Tây Ninh   
Võ Thành Long 
714-775-1892
 
NLS Ninh Thuận  
Nguyễn Công Trứ
571-220-5790
 
NLS Phan Thiết 
Hứa Thao 
626-542-6076
 
 

 


 
  
 


 
  Số lượt bạn đọc kể từ 01/9/2009 810342 visitors (2130108 hits) on this page!  
 
This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free