TRUNG HỌC NNG LM SC CẦN THƠ
  Xin đa tạ
 
Lên mạng ngày 18/12/2011

                XIN ĐA TẠ
 
 
Xuân Triều quả đúng bạn hiền
Hay tin đám cưới, có liền bài thơ
Thật lòng chẳng dám thờ ơ
Chỉ lo sức khỏe, nhà thơ bạn hiền
Tuổi cao bệnh tật triền miên
Lại đường cách trở, hai miền ngăn sông
Đồng môn, kết trái đơm bông
Dân Nông Lâm súc, một lòng yêu thương
   
***Chuyện phạt**Bạn muốn**Tôi chìu
      Ba chun rượu đế **Nhẹ hìu**Khỏe re     
 
       An giang,18-12-2011
        Dương văn Phương
 
 
  Số lượt bạn đọc kể từ 01/9/2009 396156 visitors (1465857 hits) on this page!  
 
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=