TRUNG HỌC NNG LM SC CẦN THƠ
  Không muộn
 
Lên mạng ngày 20/12/2009

Không Muộn

Làng ta chung môt bến Đôi
Vì dòng sông đa chia đôi bến bờ
Ánh dương dần chiếu bến đò
Là ta thường để́n chờ đò sang sông
Nước sông luôn chảy xuôi  dòng,
Thuyền em gát máy theo dòng mà trôi
Em ơi có nhớ bến Đôi,
Đừng như dòng nước ngăn đôi bến bờ.  
Khi lòng chạnh nhớ đến bờ,
Xin cho thuyền đến bên bờ bến Đôi.
.
DuyenDuyen 75MS2 NLS Can Tho. USA12/18/09


Trở lại Trang Thơ
 
  Số lượt bạn đọc kể từ 01/9/2009 394870 visitors (1462903 hits) on this page!  
 
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=