TRUNG HỌC NNG LM SC CẦN THƠ
  Ân sư
 
Lên mạng ngày 19/12/2010

ÂN SƯ
              
Hương Ân* tu tại chùa Long Quang,
Bình Thủy, Cần Thơ đẹp nắng vàng.
Tâm nguyện ước cứu nhân độ thế,
Kệ Kinh Chuông Mõ vọng ngân vang.
Nguyện cầu sanh chúng lòng an trụ,
Dứt nghiệp trầm luân thân đã mang.
Tiến bước trên con đường giải thoát,
Dắt dìu nhau đến cỏi Thiên Đàng.
 
*Hương Ân: Thích Nữ Hương Ân
Thế danh Trần Cao Huân Giáo Sư Canh Nông
 
Học trò Nguyễn Văn Kiềm 64-69 (MS)
Mùa thu Canh Dần năm 2010

Trở lại LBNX 2
 
  Số lượt bạn đọc kể từ 01/9/2009 390775 visitors (1450292 hits) on this page!  
 
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=