TRUNG HỌC NNG LM SC CẦN THƠ
  Trư lảo tướng
 
Lên mạng ngảy 5/9/2009


     1- Trư lảo tướng

Chốn củ lao xao một cảnh đời
Vất vả thân này cỏi đầy vơi
Cũng phận "nam nhi trư lảo tướng"
Thế mà có lúc cũng hụt hơi
Hụt hơi... cũng chẳng tại mình thèm
Bà con hàng xóm cứ mãi mời
Lom khom mấy chú phu khiêng vác
Đưa rước thân này phải tả tơi.


   2- Thân Phận !!!
 
Kiệu hoa dẫn lối về nhà nàng
Gạt lệ từ nay bước sang ngang
Bến nước mười hai anh đành chịu
Xe hoa mà ngỡ như xe tang
 
(chú Ột bị dẫn độ)


Nguyễn Hoàng Tân

Trở lại Trang Thơ

 
  Số lượt bạn đọc kể từ 01/9/2009 394771 visitors (1462228 hits) on this page!  
 
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=