TRUNG HỌC NNG LM SC CẦN THƠ
  Sự đời
 

SỰ ĐỜI
 
Ông bảo rằng ông đúng chắc thôi.
Đâu cần bàn cải tỏ khúc nôi.
Sự đời nhân thế tròn hay méo.
Hưởng thú trần gian thế đủ rồi.

 
Bà bảo rằng bà chẳng sai đâu.
Sự đời bà biết nó nông sâu.
Thế gian thêm bớt tròn thành méo.
Tròn méo xá gì chuyện bộc dâu.
 
Nông sâu, tròn méo chính sự đời.
Trò đời muôn mặt, lắm kẻ chơi.
Thiện nhân đau lòng khi nhắc đến.
Sự đời rao bán khắp nơi nơi.

 

Thầy Nguyễn Thượng Hạng ngày 11/11/11
 
 
  Số lượt bạn đọc kể từ 01/9/2009 396156 visitors (1465916 hits) on this page!  
 
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=