TRUNG HỌC NNG LM SC CẦN THƠ
  Tình chờ
 
Lên mạng ngày 24/1/2010

Tình chờ
Cần Thơ gạo trắng nước trong
Đa đi đến đó khó lòng mà quên
Thương ai ta vẫn đợi chờ
Nhưng mà tình ấy hứa chờ mà xa
Hẹn rồi cùng sechờ nhau
Và cùng đi tới bên nhau đừng chờ
Ai kia đaphụ tình chờ
Chỉ dùm ta tới phương nào gặp nhau
 
DuyenDuyen 75MS2 NLS CanTho. USA 01/22/2010

Trở lại Trang Thơ

 
  Số lượt bạn đọc kể từ 01/9/2009 391762 visitors (1454320 hits) on this page!  
 
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=