TRUNG HỌC NNG LM SC CẦN THƠ
  Tiếng vỗ của một bàn tay
 
Lên mạng ngày 1/7/2011


    T I Ế N G V Ỗ C Ủ A M Ộ T B À N T A Y
 
Nợ trần , ai biết trả ai ?
Tang thương , đố kỵ nay hay sự đời !?
Bồng bềnh một kiếp Nhân sinh .
Trang nầy đã có , hẳn là “quả-nhân”.
 .
Trắng lòng gột rửa sân si ,
Vỗ Tâm yên tịnh , ta về Tâm Không .
Tay nầy ví chỉ Một thôi .
Reo sao tiếng vỗ , về theo vị Thiền .
 
 
 
    NGUYÊN LỘC .
 
  Số lượt bạn đọc kể từ 01/9/2009 816721 visitors (2140595 hits) on this page!  
 
This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free