TRUNG HỌC NNG LM SC CẦN THƠ
  Tống hữu
 

Xuân Tân Mão
 

                              

TỐNG HỮU
 
                Tống hữu quá giang , đoạn trường dạ.
                Thu phong lạc diệp , biệt ly cảnh.
                Khứ nhân bất hứa ,đáo lai nhật.
                Giang biên hàn xá ,đãi nhân hồi.
 
Vấn tâm Nguyển Thượng Hạng.
 
VỊNH CHÚ MÈO
                Dáng oai vệ kém chi dũng tướng.
                Vuốt bén ngót tợ tựa giáo gươm.
                Ngày sáu khắc lim dim ngủ nghỉ.
                Đêm năm canh tuần phục khắp vùng.
                Kẻ gian nghe tiếng cong đuôi chạy.
                Người tốt xa gần nức tiếng khen.
                Hết lòng ra sức đền ân chủ.
                Mặc kệ miệng đời tiếng dở hay.
 
                            Vấn tâm Nguyển thượng Hạng

Trở lại XUÂN TÂN MÃO
 
  Số lượt bạn đọc kể từ 01/9/2009 391938 visitors (1455268 hits) on this page!  
 
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=