TRUNG HỌC NNG LM SC CẦN THƠ
  Khóc chi
 
Lên mạng ngày 20/5/2011

KHÓC CHI và KHÓC AI

Bài thơ [ ca ] vui  này gồm hai phần ;
Phần một ; như là một câu hỏi ?
Phần hai; diễn giải trả lời bằng một bài thơ [ ca ].
Kính Gởi Thầy Cô , cho em gởi đăng phần một.

KHÓC CHI

1--Khóc chi nước chảy vào trong ?
2--Khóc chi nước mắt tong tong xuống sàn ?
3--Khóc chi không phải giận nàng ?
4--Khóc chi khi lữa hương nồng còn say ?
5--Khóc chi khi lá xanh cây ?
6--Khóc chi quê Mẹ lòng này nhớ thương ?
7--Khóc chi băng giá dặm trường ?
8--Khóc chi đôi mắt giá sương đêm về ?
9--Khóc chi hy vọng tràn trề ?
10--Khóc Nàng Lầu Cổ mà tê cõi lòng ?
11--Khóc chi hai mắt lưng tròng ...
   Còn một con mắt tâm hồn xốn xang ?
12--Khóc chi lịch sử sang trang ...
    Để cho con sáo sang ngang mất rồi ?
13--Khóc chi mà cả một đời ...
     Đò đưa vĩnh  biệt khung trời vỡ tan?
14--Khóc chi đau đớn phũ phàng ..
     Ví như hồn xác ôm ngàn nổi đau ?
15--Khóc chi ngàn dặm nơi nao ...
     Đưa Chàng tang chế , nỗi sầu nơi đâu ?
16--- Khóc chi Đế Chế  chìm sâu ...
      Để cho Quĩ dữ ôm sầu nghìn thu .?
17--Khóc chi căn bệnh Đông ...Mùa  ...
    Để cho Người , Vật từ từ chết đi ?
18--Khóc chi khi phải thiên di...
     Tinh cầu xa lạ cũng vì tại ta ?
19--Khóc chi muôn vạn đường xa ...
    Con thơ mất Mẹ vắng Cha từ giờ ?
20--Khóc chi vì những điều dơ ...
     Để cho con cháu thẩn thờ ô danh ?
21--Khóc chi vì những đồ tanh ...
     Để cho chồng vợ phải đành chia tay ?
22--Khóc chi vì những đổi thay ...
       Làm cha thiên hạ nay rày làm dân ?
23--Khóc chi lăn lộn xoay vần ,
      Kêu la thảm thiết như thương tiếc nhiều ?
24--Khóc chi khi đã về chiều ,...
      Bao nhiêu mộng ảo trăm điều bay xa ?
25--Khóc chi trong cõi ta bà ...
      Mùa xưa , cảnh cũ trong ta hao gầy ?
26--Khóc chi quay quắt ban ngày ...
      Ban đêm mộng tưởng hồn say nhớ hoài ?
27--Khóc chi thì cũng một người ...
      Nỗi đau cô lẽ , nỗi đời hoang vu ?
28--Khóc chi ở chốn thâm u ...
       Núi rừng làm chứng , mây mù chứng nhân?
29-- Khóc chi thì cũng một lần ...
    Tri âm , tri kỹ cung đàn đi xa ?
30--Khóc chi tình bạn quanh ta ...
     Nhường cơm ,xẻ áo gọi là tình thương ?
31-- K hóc  ai hàng xóm coi thường ...
       Gia đình ghét bỏ đuổi luôn khỏi nhà ?
32--Khóc ai Ô Thước trời xa ...
      Mưa Ngâu tháng Bảy tình ta hợp đoàn ?
33--Khóc ai lông ngỗng rải đường ...
      Để cho chàng biết tỏ tường tìm nhau ?
34--Khóc ai ôm mối hận sầu ...
      Tiền Đường gởi xác , ngàn sau nhớ hoài ?
35---Khóc ai chết đứng giữa trời ...
      Vua gian ...Cẩu Trệ ...tin người chết thương ?
36--Khóc ai câu nói pháp trường ...
     Xuất thân chài lưới , Đốt Đồn ...Tàu Tây ?
37--Khóc Ai Thống Soái Bình Tây ...
     Tối Trời đám lá , Đất này lừng danh ?
38-- Khóc ai súng kíp , tầm vông...
     Tàu Tây ...Ma Ní đồng lòng chịu thua ?
39-- Khóc ai câu nói từ xưa ..
     Đời tôi lịch sử phải chừa tôi ra ?
40--Khóc ai , súng đạn cứ ra ...
     Máu hồng đổ xuống đầy tà áo đây ,
     Tượng người dựng trước Chợ này ,
     Cũng vì Đạo Pháp nạn tai bao ngày ?
41--Khóc ai đem cả hình hài ...
      Hiến dâng tổ quốc chống loài xâm lăng ?
42---Khóc ai quê cũ xa xăm ..
       Nhận quê đất Việt trăm năm cứu người ,
      Viện vi trùng mở khắp nơi ,
       Quinquna [Canh .ki.na] Trồng suốt Hòn Bà , Đơn Dương.
      Dịch tả chận đứng giữa đường ,
      Dự báo thời tiết vì thương dân chài .
      Thành hoàng Đất Việt là ai ,
      Phải thêm danh tánh của Ngài vào đây ?
43--Khóc ai câu trối xưa này ...
      Tri Tam Bách Niên Hậu ...mai này nhớ nhau ?
44--Khóc ai giữa chốn gươm đao ...
    Áo bào giả Chúa ,... công lao ngất trời ?
45--Khóc ai câu trối con ơi ;....
     Thù Nhà , Nợ Nước một đời chớ quên.?
46--Khóc ai tình bạn thơ văn...
       Bác Dương thôi đã trăm năm mất rồi ?
47--Khóc ai chí khí ngang trời ...
      Cùm Lim Có Đế ...Mọi người đều kinh ?
48--Khóc ai sống với khối tình ...
     Tình trong giây phút mà thành thiên thu ?
49--Khóc ai trước mắt quân thù ...
     Ngọn cờ tuẫn tiết ngàn thu nhớ hoài ?
50--Khóc ai thi sĩ Xứ Đoài ...
     Thành Sơn... Tây Tiến một thời lừng danh ?
51-- Khóc ai trăng sáng Động Đình ...
      Hằng Nga Tiên Nữ Lưu Linh chết chìm ?
52--Khóc ai trên bến Tầm Dương ...
     Lời người Kỹ Nữ đoạn trường ai hay ?
53-Khóc ai trong cuối đời nay ...
     Xe tang ... Con Chó thương Thầy đi theo ?


Dương Xuân Triều

Xin đọc Phần 2 sắp tới: Khóc ai
 
  Số lượt bạn đọc kể từ 01/9/2009 810343 visitors (2130133 hits) on this page!  
 
This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free